Thông tin về hình thức thanh toán

Lượt xem: 836

Thông tin về hình thức thanh toán

1. Đối với sim vật lý mua trên website  https://hiroam.vn/ khách hàng thanh toán bằng thu hộ tận nhà như trên Thông tin về vận chuyển và giao nhận

2. Vì tình chất sản phẩm eSIM, chúng tôi chỉ có thể áp dụng thanh toán trực tuyến (Chuyển khoản/ Thanh toán bằng VISA) cho tất cả các sản phẩm eSIM trên website https://hiroam.vn/

- Chủ Tài khoản: VAN DANG THAI
- Tên Ngân Hàng: Vietcombank (NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam)
- Chi nhánh: TP.HCM
- Số tài khoản: 9816260000

Bài viết khác